17550 NE 67th Ct, Redmond, WA, 98052, USA

425-861-9555

amen@mapsredmond.org

Our History

واشنگتن ایالتی است که به طور سنتی پذیرای پناهندگان بوده است. نهادهای دولتی منطقه ای، دفاتر اسکان مجدد پناهندگان، و نهاد های مدد رسان اجتماعی طیف وسیعی از خدمات و منابع را برای پناهندگان که تازه وارد شده اند ارائه میدارد. دسترسی به همچون معلومات و منابع معمولا محدود بوده قسمیکه بسیاری از پناهندگان و نهاد های حمایت کننده از پناهندگان برای دریافت اطلاعات به موقع و مناسب در مورد منابع موجود فعلی و نحوه دسترسی به آنها با مشکل مواجه هستند. مرکز منابع برای افغانها در واشنگتن (WA-ARC) تلاش دارد تا این خلا را پر نموده با فراهم نمودن  معلومات آنلاین در خصوص منابع موجود در ایالت واشنگتن افغان های که اخیرا به واشنگتن عزیمت نموده اند را در راه اندازی زندگی جدید شان کمک نماید. منابع و معلومات مذکور به زبان های دری و پشتو ترجمه شده تا برای افغانها فرصت برای اعتماد به نفس، خود بسندگی، تعلیم و تحصیل، مشارکت، و دسترسی به خدمات عاجل را مساعد سازد.


ترتیب و تنظیم مرکز منابع برای افغانها WA-ARC به اثر بحث و تبادل نظر بین مدیر اجرایی MAPS-AMEN (یک وکیل مدافع افغان-آمریکایی که برای کمک به اسکان مجدد پناهندگان افغان کار می کند و چندین بار اجتماع افغانهای که اخیرا عزیمت نموده اند و نهادهای که برای حمایت کننده از پناهندگان از وی درخواست نموده اند تا چنین مرکز معلوماتی را ترتیب دهد) و یکی از بنیاد گذاران نهاد “ویتنامی ها برای افغانها” که (موصوف نیز با الهام از یک روزنامه که به زبان ویتنامی و با کمک دولت امریکا بخاطر حمایت از ویتنامی های بعد از سقوط Saigon پناهنده شده بودند در امریکا نشر میشد) صورت پذیرفت. روزنامه مذکور برای ویتنامی ها به‌ عنوان مرکز اطلاعات و فعالیت‌های اجتماعی عمل می‌کند، و مفهوم مشابهی میتواند برای افغان‌هایی که پس از سقوط کابل در آگست سال 2021 در واشنگتن مستقر شده‌اند مفید باشد.  نهاد سازماندهی بنیاد اجتماعی، پناهندگان افغان و سایر نهادهای خدمات اجتماعی به طور مشترک روی این پروژه کار میکنند تا به توجه تاریخ پربار خوش آمد گویی ایالت واشنگتن در استقبال از پناهندگان جدید، با معرفی منابع مذکور فرصت را برای خود بسندگی و اعتماد به نفس ایجاد نمایند.

ما به عنوان یک ایالت،  بیش از 3200 افغان جدید در ایالت واشنگتن استقبال کرده ایم. این خانواده های جدید نیاز به دسترسی به معلومات و منابع برای ساختن زندگی جدید خود در اینجا دارند. افراد و سازمان‌هایی که می‌خواهند به همسایگان جدید افغان ما کمک کنند، همچنین برای دسترسی به یک مرکز متمرکز برای منابع متعدد، که اغلب در حال تغییرهستند، نیاز دارند تا به بهترین نحو از همسایگان جدید ما نه تنها در بقا، بلکه در شکوفایی و پیشرفت آنها در ایالت ما حمایت کنند. ” این چیزی است که مرکز منابع برای افغانها WA-ARC به دنبال آن است.

-انیلا افضلی، مدیر اجرایی دفتر MAPS-AMEN

Contact Us

17550 NE 67th Ct, Redmond,
WA, 98052, USA