پښتو     |     English

اگر نیاز های غذایی تان از بخش های قبلی تامین نگردید، از ویبسایت های که در بخش سایر منابع غذایی Other Food Resources  لیست شده  است استفاده نمایید. 

اگر نیاز های غذایی تان از بخش های قبلی تامین نگردید از ویبسایت های ذیل استفاده نمایید:

Snohomish County Food Bank Coalition

رهنمود بانک های غذایی اسنوهومیش کونتی

Resource Finder

رهنمود منابع که شامل بانک های غذایی مطابق نیاز و محل تان است

Washington Connection

ویبسایت دولتی ایالت واشنگتن برای اشخاصیکه مستحق دریافت برنامه های کمکی دولتی هستند.