پښتو     |     English

این صفحه دارای منابعی است که به خانواده شما کمک می کند تا لوازم کودک مانند غذا، لباس، مبلمان، ریکشه، اسباب بازی و غیره را دریافت کنند.

چگونه شیر خشک و غذای کودک را تهیه کنیم

برای منابع بیشتر، به کمک های غذائی و کمک های دولتی مراجعه نمائید.

مقدمه

این صفحه دارای منابعی است که به خانواده شما کمک می کند تا لوازم کودک مانند غذا، لباس، مبلمان، ریکشه، اسباب بازی و غیره را دریافت کنند.

طریق دریافت و استفاده از سیت موتر برای کودک، سبد انتقال نوزاد و کالسکه منابع در ایالت واشنگتن

جهت معلومات بیشتر در مورد استفاده از صندلی اطفال، علتان و ریکشه روی لینک بالا کلیکد کنید

چگونه دایپر، دستمال مرطوب و لوازم حمام تهیه کنیم

جهت معلومات بیشتر در مورد چگونگی دریافت دایپر، دستمال مرطوب و لوازم حمام روی لینک بالا کلیک کنید

چگونه فرنیچر اطفال مانند ( تخت خواب و پشه خانه) برای اطفال تان تهیه نمائید

جهت معلومات بیشتر در مورد تهیه فرنیچر اطفال مانند تخت خواب و پشه خانه روی لینک بالا کلیک کنید

چگونه لباس و پاپوش برای اطفال تان تهیه نمائید

جهت معلومات بیشتر در مورد تهیه لباس و پاپوش برای اطفال تان روی لینک بالا کلیک کنید

چگونه اسباب بازی برای اطفال تان تهیه نمائید

جهت معلومات بیشتر در مورد تهیه اسباب بازی برای اطفال تان روی لینک بالا کلیک نمائید

چگونه لوازم نرسنگ مانند( شیر چوشک و غیره ) بدست بیاورید

جهت معلومات بیشتر در مورد تهیه لوازم نرسنگ روی لینک بالا کلیک نمائید

– All Images by pch.vector on Freepik