پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع ذیل بوده که در پیدا نمودن فرنیچر در ایالت واشنگتن به شما کمک میکند

منابع در سطح ایالت

مشتریان میتوانند به طور حضوری یا انلاین از این فروشگاه های خرید کنند. شما میتوانید با تایپ کردن Zip code تان در انترنت نزدیک ترین فروشگاه گودویل به محل تان را جستجو کنید. مشتریان میتوانند به طور آنلاین خرید خود را انجام داده و اجناس به آدرس شان انتقال میابد.

چگونه فرنیچر رایگان یا ارزان قیمت بدست آوریم

برای بدست آوردن مبل و فرنیچر با قیمت مناسب و ارزان برای منزل تان به فروشگاه های دست دوم یا Thrift Stores ، ذخیره گاه های مبل های استفاده شده و مراجع امداد یا Charities مراجعه نمایید. همچنان فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های آنلاین مبل و وسایل خانه را میفروشند اما قیمت های آن ممکن از نرخ Thrift Stores بلندتر باشد.

پرچون فروشی های آنلاین

آمازون یک شبکه بزرگ آنلاین است که اجناسی از قبیل لوازم منزل، ماشین های خیاطی، لوازم خیاطی، جاروب برقی، ظروف آشپزخانه، وسایل برقی، لوازم آرایشی و سایر اجناس را بفروش میرساند. اجناس فروخته شده بعدا به آدرس مشتریان ارسال میگردد.

منابع آنلاین

یک حرکت اجتماعی است که اجتماعات محلی را با هم در ارتباط قرار داده تا اجناس متفاوتی را بطور رایگان تبادله کنند. برای اشتراک در گروپ محلی تان داشتن اکونت فیسبوک ضروری است. برای اینکه اکونت بسازید باید نام، شماره تیلفون، ایمیل، تاریخ تولد و جنسیت تانرا ارایه کنید.

منابع حوزه وی

این وبسایت منابع را برای فامیل های بی بضاعت معرفی میکند تا فرنیچر مورد نیاز خود را از نهادهای خیریه بدست آورند. بسیاری از این نهاد های خیریه به شما کوپون فراهم نموده تا از St. Vincent DePaul و یا Goodwill فرنیچر بدست آورید. اشخاص باید از قبل به نهاد خیریه تماس گرفته اپایتمنت بگیرند. فروشگاه و ذخیره گاه فرنیچر واقع در حوزه شمالغرب به نام Hope Furnishings یاد میشود.

– All Images by pch.vector on Freepik