پښتو     |     English
How to get free furniture

چگونه فرنیچر رایگان یا ارزان قیمت بدست آوریم

برای بدست آوردن مبل و فرنیچر با قیمت مناسب و ارزان برای منزل تان به فروشگاه های دست دوم یا Thrift Stores ، ذخیره گاه های مبل های استفاده شده و مراجع امداد یا Charities مراجعه نمایید. همچنان فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های آنلاین مبل و وسایل خانه را میفروشند اما قیمت های آن ممکن از نرخ Thrift Stores بلندتر باشد. در محل تان بطور آنلاین شبکه های اجتماعی هستند که فرنیچر های فروشی را به اشتراک میگذارند، در فیسبوک گزینه مارکیت پلیس Marketplace فرنیچر فروشی ارائه میدارد.

نکته: بسیاری از برنامه های کمکی فرنیچر رایگان یا با قیمت مناسب را به شما پیشکش میکنند درصورتیکه از کیس ورکر تان یا سازمان های خیریه معرفی نامه داشته باشید.  بخش  Welcoming Afghans to Washington State   در وبسایت DSHS بهترین مرجع برای تماس و یافتن کیس ورکر و ارتباط با فراهم کننده این خدمات است.

 

انواع فروشگاه ها

ذخیره گاه های فرنیچر استفاده شده

ذخیره گاه های فرنیچر انواع مبل ها و میز و چوکی ها را که در وضعیت خوبی قرار دارند با قیمت مناسب پیشکش میکنند. این مراجع اکثر اوقات داشتن معرفی خط از جانب کیس ورکر و یا سازمان های خیریه را شرط قرار داده و باید قبل از مراجعه به این ذخیره گاه برای تان اپایتمنت گرفته باشید.

 

فروشگاه های اجناس استفاده شده

این فروشگاه های اجناس متفاوتی را با قیمت های ارزان پیشکش میکنند. مبل، ظروف خانه، لباس و سایر اجناس که قبلا صاحب داشته یعنی استفاده شده اما به وضعیت خوبی قرار دارند. برای خرید آن باید مشتریان پول پرداخت کنند اما نسبت به اجناس جدید قیمت آن ارزان تر است.

 

فروشگاه های مواد خوراکی و لوازم خانه

این فروشگاه ها اجناس جدید را به قیمت های مناسب عرضه میدارند. مشتریان میتوانند مواد خوراکی، فرنیچر، مواد شوینده، لباس و سایر لوازم منزل را از یک فروشگاه خریداری کنند.

 

از کجا باید شروع کرد: منابع ویژه برای پناهندگان افغان

مرکز منابع اجتماع مسلمانان یا MCRC

 

MCRC در شهر Redmond فرنیچر های استفاده شده با کیفیت خوب را دارد. به شماره 1-888-404-6272  زنگ زده برای تان اپایتمنت بگیرید تا رفته و فرنیچر تان را دریافت کنید.

 

 Address: 16225 NE 87th Street Suite # A-4 

Redmond, WA 98052  

Call 1-888-404-6272 to make an appointment. 

Point of contact: Case Manager – Mustafa Haji

Furniture Coordinator – Fareeda Khojandi, 206-519-7885

manager@mcrcseattle.org