پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع زیر برای کمک به خدمات حمل و نقل در ایالت واشنگتن است

Transportation Service

مقدمه

از جاده های عمومی گرفته تا کشتی، راه های زیادی برای رسیدن به محل مورد نیاز تان در ایالت واشنگتن وجود دارد! این بخش اطلاعاتی در مورد خدمات حمل و نقل در شهرستان ها و در سراسر ایالت ارائه می کند، از جمله راهنمایی های عمومی در مورد رانندگی در امریکا، دریافت اولین لایسنس رانندگی، استفاده از انواع مختلف حمل و نقل عمومی، و سایر اطلاعات حمل و نقل.

*لطفاً توجه داشته باشید که برخی از منابع فقط به عنوان ابزار یادگیری ارائه شده است.  مشاهده و مطالعه  مطالب رانندگی غیر رسمی یا خارج از ایالت واشنگتن جایگزین آموزش رانندگی نشده و استانداردهای رانندگی ایالت واشنگتن را برآورده نمی کند

فهرست مطالب

  • رانندگی در واشنگتن: نکات مهم رانندگی، دریافت لایسنس رانندگی، و سایر منابع

○ نکاتی برای رانندگی در ایالات متحده امریکا

○ دریافت اولین لایسنس رانندگی

○ دریافت مجوز یادگیرنده یا permit

○ خرید وسیله نقلیه (موتر)

○ ثبت نام وسیله نقلیه

○ بیمه وسیله نقلیه

  • استفاده از نقشه های گوگل

○ استفاده از نقشه های گوگل: رانندگی

○ استفاده از نقشه های گوگل: ترانسپورت عمومی

○ استفاده از نقشه های گوگل: بایسکل سواری

○ استفاده از نقشه های گوگل: پیاده روی

  • ترانسپورت عمومی در واشنگتن: بس، قطار، وانپول، و کشتی

○ استفاده از بس

○ استفاده از قطار

○ استفاده از خدمات Vanpool

○ استفاده از کشتی و تکسی آبی

  • سایر گزینه های حمل و نقل در واشنگتن: برنامه های اشتراک گذاری، اسکوترهای اجاره ای و بایسکل

○ استفاده از برنامه های Rideshare

○ استفاده از بایسکل و اسکوتر اجاره ای

○ استفاده از بایسکل

 ○ پیاده روی

  • فهرست منابع منطقه ای

○ شهرستان کینگ King

○ شهرستان کلارک Clark

○ شهرستان پیرسPierce

○ شهرستان سنومیشSnohomish

○ شهرستان اسپوکینSpokane 

استفاده از نقشه های گوگل
راهنمائی و نکات نحوه استفادهاز نقشه گوگل هنگام رانندگی

رانندگی در واشنگتن
نکات رانندگی، دریافت لایسنس رانندگی و سایر منابع

سایر گزینه های حمل و نقل در واشنگتن
برای اطلاعات بیشتر در مورد سایر ترانزیت(ها) در واشنگتن

حمل و نقل عمومی در واشنگتن
برای اطلاعات بیشتر در مورد حمل و نقل عمومی در واشنگتن روی لینک بالا کلیک کنید.

فهرست منابع منطقه ای
برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد منابع حمل و نقل منطقه ای، روی لینک بالا کلیک کنید

– All Images by pch.vector on Freepik