پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع زیر است تا به شما در یافتن اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از نقشه های گوگل کمک کند

Map

 

استفاده از نقشه های گوگل

Google Maps ویژگی های بسیاری خوبی را دارد که می تواند به شما در پیدا کردن بهترین مسیر حمل و نقل کمک کند! وقتی به دنبال مسیرها می‌گردید که سفر خود را شروع  کنید این برنامه مسیرها را گام به گام در زمان واقعی ارائه می‌دهد. شما می‌توانید از Google Maps به روش‌های مختلفی استفاده کنید که در زیر فهرست شده‌اند.

استفاده از نقشه های گوگل: رانندگی

در اینجا نحوه استفاده از Google Maps در کمیپوتر یا تیلفون برای برنامه ریزی سفر با استفاده از وسیله نقلیه شخصی توضیح داده شده است:

  1. Google Maps را باز کنید، محل مورد نظر خود را تایپ کنید و روی «Directions» کلیک کنید.
  2. سپس نقطه شروع سفر خود را تایپ کنید. شما می توانید یک آدرس خاص یا هر مکان نامگذاری شده ای را که می خواهید سفر خود را از آنجا شروع کنید انتخاب کنید. سپس روی این گزینه کلیک کنید:

 

  1. Google Maps سپس چندین گزینه سفر را برای انتخاب در اختیار شما قرار می دهد. در اینجا نمونه هایی از آنچه ممکن است سفر شما به نظر برسد آورده شده است:
 

  1. همچنین با استفاده از ویژگی های برنامه نقشه های گوگل میتوانید سفر تان را برنامه ریزی کنید! هنگام انتخاب مسیر خود، روی گزینه «Leave now» کلیک کنید و «Depart at » یا «Arrive by» را انتخاب کنید. این گزینه‌ها به شما کمک می‌کنند تا تخمین بزنید که سفرتان چقدر طول می‌کشد یا به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید چه زمانی باید حرکت کنید.

استفاده از نقشه های گوگل: حمل و نقل عمومی

در اینجا نحوه استفاده از Google Maps در کمپیوتر یا تیلفون  برای برنامه ریزی سفرها با استفاده از حمل و نقل عمومی توضیح گردیده است:

  1. Google Maps را باز کنید، محل مورد نظر خود را تایپ کنید و روی «Directions» کلیک کنید.
  2. سپس نقطه شروع سفر خود را تایپ کنید. شما می توانید یک آدرس خاص یا هر مکان نامگذاری شده ای را که می خواهید سفر خود را از آنجا شروع کنید انتخاب کنید. سپس روی این نماد کلیک کنید:
 
 
3. Google Maps چندین گزینه سفر را برای انتخاب در اختیار شما قرار می دهد. اینها می تواند شامل پیاده روی، استفاده از بس، قطار یا سایر گزینه های حمل و نقل عمومی باشد. در اینجا مثالی از آنچه ممکن است سفر شما به نظر برسد آورده شده است:
  1. همچنین با استفاده از ویژگی های برنامه نقشه های گوگل میتوانید سفر تان را برنامه ریزی کنید! هنگام انتخاب مسیر خود، روی گزینه «Leave now» کلیک کنید و «Depart at » یا «Arrive by» را انتخاب کنید. این گزینه‌ها به شما کمک می‌کنند تا تخمین بزنید که سفرتان چقدر طول می‌کشد یا به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید چه زمانی باید حرکت کنید.