دری     |     English

که تاسو د خوړو اړتیا لرئ چې د پورته لیست شویو سرچینو لخوا پوښل شوي نه وي، د لاندې ویب پاڼو د کارولو هڅه وکړئ او خپل ضروریات پوره کړۍ:

که ستاسو د خوړو اړتیاوې د پخوانیو برخو څخه نه پوره کیږي، لاندې ویب پاڼې وکاروئ:


Snohomish County Food Bank Coalition

د سنومیش کونتی د خورو بانکونو لارښود


Resource Finder

ستاسو د موقعیت او اړتیاو له مخې د خوراکي بانکونو په ګډون د سرچینو لارښود.


Washington Connection

د واشنګټن ایالت ویب پاڼه د هغو خلکو لپاره چې خپله وړتیا وښايي او ډیرې دولتي خدماتو لپاره غوښتنه وکړي