پښتو     |     English
Search Engines

 

ابزارهای جستجوی خدمات

منابع مراقبت از کودک در ایالت واشنگتن
 

Afghan Babysitter: این یک ابزار جستجو خدمات است و شما می توانید شهر و ایالتی که در آن زندگی می کنید و یا کد پستی خود را نوشته و در محل تان مراکز پرستاری کودک تو سط افغان ها را پیدا کنید. بعد از آن که معلومات محل مورد نظر را ارایه کردید فورمی را خانه میکنید که شامل معلوماتی از قبیل اسم، آدرس و تقاضای  پرستاری کودک میباشد.  سپس سایت مذکور این معلومات را برای پرستاران افغان که از قبل بررسی شده و بتوانند نیازهای شما را برآورده سازند ارسال کرده  و سپس با شما پیگیری خواهند کرد.

Child Care Aware: این برنامه یک ابزار آنلاین آگاهی دهی در مورد پرستاری کودک در ایالت واشنگتن است که میتوانید خدمات مراقبت از کودک مطابق نیاز خود را در فامیل های که نزدیک شما هستند پیدا کنید. همچنین می توانید با Family Center  آنها به شماره 1-800-446-1114 تماس بگیرید.

Child Care Check: این برنامه به شما کمک میکند تا مراکز مراقبت از کودک با کیفیت خوب را جستجو کنید. شما میتوانید سابقه کاری، تاریخچه لایسنس، راپور پرستاری و سایر مسایل مربوط به مراکز خدمات مراقبت کودک را جستجو و بررسی کنید. تمام این اطلاعات توسط دیپارتمنت کودکان، جوانان و خانواده ها (DCYF) که لایسنس این مراکز را صادر میکند جمع آوری می شود.

Child Care Resources: منابع مراقبت از کودک با خانواده ها، ارائه دهندگان خدمات پرستاری از کودک، سازمان های اجتماعی و گروه های مشورتی کار میکند تا کیفیت پرستاری کودک در منطقه ما بهبود حاصل نماید. با استفاده از این سایت میتوانید ارائه دهندگان پرستاری، منابع COVID و سایر منابع مراقبت از کودک را مشاهده کنید.

  • اگر به دنبال پرستاری از کودک هستید، با مرکز ارتباطات، پاسخ و ارجاع کووید-19 مراقبت از کودک تماس بگیرید: 1-800-446-1114

In-Home Placement Agencies:  این لیستی از مراکزی است که پرستارانی را استخدام می کنند که توسط Child Care Resources گردآوری شده است. لطف نموده معلومات همه جانبه (در لینک ذکر شده) برای هزینه، محل ارایه خدمات و در دسترس بودن را مشاهده کنید.

Washington Connection: این برنامه راه های سریع و آسان را برای خانواده ها و افراد ارائه می دهد تا برای انواع خدمات مانند غذا، پول نقد، مراقبت از کودک، مراقبت طولانی مدت و برنامه های پس انداز برای مراقبت صحی درخواست دهند. این سایت را استفاده کرده برای برنامه Working Connections Child Care یا برنامه مراقبت های فصلی کودکان درخواست بدهید.

Head Start Washington: این یک برنامه است که بودجه آن را حکومت فدرال پرداخت نموده و شامل کودکان 3 و 4 ساله است و در برخی مناطق، زنان باردار و کودکان از بدو تولد تا 3 سالگی نیز شامل میگردد. برای شمولیت به برنامه به Head Start Center محل تان که ازین این لینک قابل دریافت است تماس بگیرید.

 
کینگ کونتی King County

Family Law Casa: این نهاد از کودکان محلی که دوسیه حضانت پرخطر دارند حمایت می کند تا آنها فرصتی برای زندگی امن و مطمئن در خانه داشته باشند و خطر سوء استفاده و بی توجهی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این فهرست منابع توسط مراجع تأیید نشده، اما به عنوان منبع معلوماتی در مورد برنامه های موجود در King County قابل استفاده است.