پښتو     |     English

این صفحه دارای مطالبی است که به شما در خدمات ترجمه و تفسیر در شهرستان اسنوومیش واشنگتن کمک می کند

Snohomish County
Snohomish County
یادگیری و مهارت زبان انگلیسی
Everett Community College

کالج اجتماعی Everett صنف های انگلیسی را برای مهاجران و پناهندگان ارائه می دهد. هزینه این صنف ها 25 دالر در هر سمستر است. این صنف ها به شما امکان می دهد مهارت زبان انگلیسی خود را از طریق سطوح مختلف بهبود بخشید. آنها همچنین بسیاری از منابع آموزشی تکمیلی انگلیسی را در دسترس دارند. برای شروع صنف ها باید:

 • با مسوول برنامه تماس بگیرید تا به آنها اطلاع دهید که به صنف ها علاقه دارید و در مورد ثبت نام صحبت کنید
 • با برنامه کار کنید تا بفهمید در کدام صنف ها باید شرکت کنید
 • 25 دالر هزینه هر سمستر را بپردازید
 • صنف ها را پس از دریافت اطلاعات شروع کنید

 

Edmonds College

کالج Edmonds صنف های انگلیسی را برای مهاجران و پناهندگان ارائه می دهد. هزینه این صنف ها 25 دالر در هر سمستر است. این صنف ها به شما امکان می دهد مهارت زبان انگلیسی خود را از طریق سطوح مختلف بهبود بخشید. برای شروع صنف ها باید:

 • با مسوول برنامه تماس بگیرید تا به آنها اطلاع دهید که به صنف ها علاقه دارید و در مورد ثبت نام صحبت کنید
 • با برنامه کار کنید تا بفهمید در کدام صنف ها باید شرکت کنید
 • 25 دالر فیس هر سمستر را بپردازید
 • صنف ها را پس از دریافت اطلاعات شروع کنید

 

Cascadia College

کالج Cascadia صنف های انگلیسی را برای مهاجران و پناهندگان ارائه می دهد. هزینه این صنف ها 25 دالر در هر سمستر است. این صنف ها به شما امکان می دهد مهارت زبان انگلیسی خود را از طریق سطوح مختلف بهبود بخشید. برای شروع صنف ها باید:

 • فرم درخواست آنلاین را تکمیل کنید
 • این فقط در ابتدای دوره جدید درسی در دسترس است
 • فرم شمولیت را تکمیل کنید
 • پس از ارسال درخواست، لینک این فرم برای شما ایمیل می شود
 • آزمون رهنمودی و مهارت را برنامه ریزی کنید
 • جهت ثبت نام در صنف ها در برنامه رهنمودی و تست شرکت کنید
 • 25 دالر هزینه هر سمستر را بپردازید
 • صنف ها را پس از دریافت اطلاعات شروع کنید

– All Images by pch.vector on Freepik