پښتو     |     English
a7594-pexels-photo-8068143-1
pexels-photo-7993560-1
pexels-photo-9127732

WA-ARC وبسایتی است برای آن عده از افغانهای که اخیراً وارد امریکا شده‌ اند، و کسانی که با آنها کار می‌کنند، تا منابع ضروری و حمایت های قانونی را در ایالت واشنگتن پیدا کنند.

اطلاعیه های اجتماعی

14 اکتوبر
HelloNeighbor از واشنگتن دیدن خواهد نمود

14 اکتوبر
WA-ARC گشایش بخش اول

maps-amen-final-logo-use-2-1-768x478-1
MAPS-AMEN

شبکه توانمند سازی مسلمانان امریکا در انجمن مسلمانان حوزه  پیوجت سوند (MAPS-AMEN) یک سازمان حمایت اجتماعی و مشوره دهی است که با همکاری سایر نهاد ها تلاش دارد تا اصول و دستورات عدلی اسلامی جنبه عملی پیدا نموده و جامعه مسلمانان را با تمرکز بر تعلیم و تربیه، مشارکت، تغیرات مثبت در وسایل ارتباط جمعی و ظرفیت سازی توانمند سازد. ما با تامین راه های ارتباطی سعی داریم تا شناخت و اتحاد لازم را بخاطر تحقق صلح، عدالت، و احترام متقابل برای همه را ایجاد نماییم. شبکه توانمند سازی مسلمانان امریکا- انجمن مسلمانان حوزه پیوجت سوند (MAPS-AMEN) توسط یک وکیل مدافع  افغان- امریکایی مدیریت شده و با اداره ایالتی تنظیم امور پناهندگان واشنگتن همکاری دارد تا شرایط اسکان مجدد آن عده افغانهای که بعد از 15 آگست 2021 (سقوط کابل به دست طالبان) به امریکا عزیمت نموده اند را تسهیل نماید. اداره ایالتی اسکان مجدد و کمک به پناهندگان افغان (SAPA) طی قرارداد  رسمی صلاحیت اجرای برنامه های جهت دهی فرهنگی (Cultural Orientation) را به آن عده افغانهای که اخیرا به ایالت واشنگتن عزیمت نموده را به MAPS-AMEN واگذار شد. سازمان MAPS-AMEN با برنامه ملی آموزشی موسسه سلام همسایه Hello Neighbor و موسسه به امریکا خوش آمدید Welcome.US که برای حمایت از پناهندگان افغان کار میکنند همکاری دارد

حمایت ویتنامی ها برای افغان ها

یک اجتماع داوطلبانه به رهبری ویتنامی ها است که همکاری های اجتماعی را در ایالت واشنگتن بسیج میسازد تا به پناهندگان افغان کمک کند