پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع ذیل بوده که جهت دریافت خدمات صحی به شما کمک مینماید.

Spokane County اسپوکن کونتی

مراقبت صحی ابتدایی/ اطفال و بزرگسالان

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراقبت صحی ابتدایی در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

 

CHAS Medical Clinic

این نهاد صحی چندین مرکز و کلینیک در Spokane County ایالت واشنگتن دارد. این مراکز خدمات صحی از قبیل مراقبت های صحی، پاک کاری دندان ها، عرضه دوا، و نامه های ارجاعی  را برای واجدین شرایط بطور رایگان یا هزینه کم ارایه میدهند. برنامه sliding fee scale نیز موجود است تا هزینه صحی تان را کمتر بسازد. کلینیک های زیادی در چهاراطراف Spokane County فعالیت دارند. برای پیدا کردن محل کلینیک اینجا را جستجو کنید. اگر به CHAS برای مراقبت های ابتدایی صحی مراجعه میکنید بیمه Apple Health را در جریان بگذارید که PCP شما همین CHAS است. برای شان زنگ بزنید یا CHAS به شما کمک میکند تا فورمه را ترتیب و تسلیم دهید. لیست بیمه های مورد پذیرش را اینجا پیدا کرده متیوانید.

 

Lake Spokane Community Health Center

یک مرکز تداوی دندان و مراقبت صحی برای فامیل ها در Spokane  است که دواخانه هم دارد. کلینیک های متعدد دارد که خدمات صحی ابتدایی را ارایه میدارند. لیست محل کلینیک ها را اینجا پیدا کنید.

 

MultiCare

مراکز صحیMultiCare  در سطح ایالت خدمات متنوع صحی را عرضه میکنند، روی لینک بالا کلیک کنید. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

 

Providence

Providence مرجع خدمات صحی غیر انتفاعی، مربوط به Catholic Health سیستم است که مراقبت های صحی را در چندین شفاخانه در 7 ایالت ارایه میدارد و مرکز اصلی آن در Renton ایالت واشنگتن است. در ساحه Spokane County کلنیک های مراقبت صحی ابتدایی متعددی دارد. برای پیدا نمودن موقعیت کلینیک ها لینک بالا را استفاده کرده در آخر صفحه محل تان را داخل چوکات جستجو تایپ کنید. کلینیک Medical Park در ساحه  Spokane Valley مراقبت صحی، مراقبت های فوری، نسایی ولادی و سایر خدمات را عرضه میدارد. تمام انواع بیمه ها را میپذیرد.  

 

Yakima Valley Farm Workers Clinic

این یکی دیگر از کلینیک های صحی Spokane است که در نقاط مختلف موقعیت دارد. آدرس آنها 120 West Mission Ave, Spokane, WA 99201 است و شماره تماس شان 509-326-4343 میباشد. کلینیک دیگر آنها در 4001 N. Cook St, Spokane, WA 99207 موقعیت داشته و تیلفون شان 509-483-3427 میباشد. هر دو کلینیک برنامه های دارند که مهاجرین، کارگران مهاجر فارم ها، و سایر اشخاصیکه بیمه صحی ندارند را کمک میکند.

Urgent Care  مراقبت های فوری

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکز مراقبت های فوری در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

 

CHAS Medical Clinic

این نهاد صحی چندین مرکز و کلینیک در Spokane County ایالت واشنگتن دارد. این مراکز خدمات صحی از قبیل مراقبت های صحی، پاک کاری دندان ها، عرضه دوا، و نامه های ارجاعی  را برای واجدین شرایط بطور رایگان یا هزینه کم ارایه میدهند. برنامه sliding fee scale نیز موجود است تا هزینه صحی تان را کمتر بسازد. کلینیک های زیادی در چهاراطراف Spokane County فعالیت دارند. برای پیدا کردن محل کلینیک اینجا را جستجو کنید. کلینیک ها را  اینجا پیدا کرده متیوانید. 

 

MultiCare

این شبکه مراقبت های فوری صحی را از طریق کلینیک های متعددی در سطح ایالت عرضه میدارد. آنها کلینیک های مراقبت فوری متعددی در ساحه Spokane County دارند که شامل Multicare Rockwood Clinic in Spokane and Multicare Indigo Urgent Care clinics in Liberty Lake, Spokane Valley, North Spokane, Shadle, Airway Heights, and South Hill. میباشد. آنها بیمه های متعدد Apple Health  را که شامل    Amerigroup, Community Health Plan of Washington, Coordinated Care, Molina Healthcare of Washington, United Healthcare میگردد را قبول میکنند. معلومات بیشتر راجع به بیمه های مورد پذیرش را اینجا پیدا کنید. 

 

 Providence

Providence مرجع خدمات صحی غیر انتفاعی، مربوط به Catholic Health سیستم است که مراقبت های صحی را در چندین شفاخانه  در 7 ایالت ارایه میدارد و مرکز اصلی آن در Renton ایالت واشنگتن است. در ساحه Spokane County کلنیک های مراقبت فوری متعددی داردکلینیک Medical Park در ساحه  Spokane Valley مراقبت صحی، مراقبت های فوری، نسایی ولادی و سایر خدمات را عرضه
میدارد. کلینیک های دیگر مراقبت فوری در ساحه Spokane عبارتند از 5th & Division, Ruby, Lincoln Heights, Hawthorne, Indian Trail, Airway Heights, and
Spokane Valley.

Emergency Care یا مراقبت های اظطراری

منابع ذیل شما را در پیدا کردن ER یا اتاق عاجل در محل تان کمک میکند. اگر به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارید تردید نکنید و بگذارید کسی شما را به اتاق عاجل برساند یا به 911 زنگ بزنید تا به وسیله امبولانس شما را به اتاق عاجل برساند. به شماره 911 زنگ بزنید وضعیت عاجل صحی تان را به انگلیسی توضیح داده یا برای شان بگویید که به ترجمان زبان دری یا پشتو نیاز دارید. برای رفتن به اتاق عاجل اپاینتمنت ضرورت نیست.

MultiCare

این شبکه مراقبت های فوری صحی را از طریق کلینیک های متعددی در سطح ایالت عرضه میدارد که شما میتوانید در لینک بالا مشاهده کنید. آنها خدمات صحی فوری را در MultiCare Deaconess
Hospital عرضه میدارند. آنها بیمه های متعدد Apple Health  را که شامل    Amerigroup, Community Health Plan of Washington, Coordinated Care, Molina Healthcare of Washington, United Healthcare میگردد را قبول میکنند. معلومات بیشتر راجع به بیمه های مورد پذیرش را اینجا پیدا کنید.

 

 Providence

Providence مرجع خدمات صحی غیر انتفاعی، مربوط به Catholic Health سیستم است که مراقبت های صحی را در چندین شفاخانه در 7 ایالت ارایه میدارد و مرکز اصلی آن در Renton ایالت واشنگتن است. شفاخانه Providence Holy Family Hospital یک شفاخانه مجهز در Spokane است که خدمات گسترده صحی و جراحی را با داکتران مجرب ارایه میدارد. آنها خدمات صحی عاجل را به باشندگان Spokane انجام میدهند. مرکز صحی Sacred Heart Medical Center همچنان خدمات صحی عاجل و سایر خدمات صحی را عرضه میدارد. 

صحت روانی/ خدمات صحت رفتاری

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکزصحت روانی و رفتاری در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

 

Crisis Hotline

اگر به خودکشی فکر میکنید و نیاز به کمک دارید، شماره تیلفون خط ملی پیشگیری از خودکشی (1-800-273-8255) یا به طور ساده 988  را دایل نمایید، هر دو شماره تماس تان را به عین مرکز وصل میکند. با وجودیکه اکثر خدمات به زبان انگلیسی عرضه میشود، اما این مراکز برای ارایه خدمت به اضافه از 250 زبان دسترسی دارند.

 

Find a Therapist  پیدا کردن درمانگر

مراجعه به وبسایت مذکور این امکان را میدهد تا با نوشتن شهر، ایالت و zip code تان یک درمانگر روانی مجرب و معلومات تماس آن را بدست آورید. شما میتوانید با استفاده از گزینه فلتر مشخص سازید که آیا آن مرکز درمانی یا داکتر بیمه تان را میپذیرد یا خیر، و از آنجا که اکثر درمانگران روانی و روان پزشکان خارج از شبکه عادی صحی فعالیت دارند این روش کمک خواهد کرد تا بدانید کدام مرکز و شخص برای تان مناسب است.

 

 Psychology Today: Therapist or Psychiatrist روانشاسی امروز

این وبسایت مشابه به یافتن درمانگر است و به شما اجازه میدهد تا محل و شماره تماس درمانگر روانی یا روان پزشک را بدست آورید. لینک بالا را استفاده کرده و جستجوگر مناسب را نظر به ضرورت خود
انتخاب و بعد شهر و zip code تان را بنویسید. بعد میتوانید فقط متخصص صحت روانی را انتخاب کنید که بیمه تان را قبول کرده و مریض جدید میپذیرد.

 

 Support Groups in Spokane County

این لیست که توسط روانشاسی امروز تهیه شده تعدادی از گروپ های متخصص کمک را نشان میدهد که در منطقه Spokane county فعالیت دارند. در قسمت بالای صفحه با استفاده از گزینه های مشکلات صحت روانی، نوع درمان، سن، و غیره میتوانید لیست را فلتر کنید.

 

 CHAS Medical Clinic

این نهاد صحی چندین مرکز و کلینیک در Spokane County ایالت واشنگتن دارد. این مراکز خدمات صحی از قبیل مراقبت های صحی، پاک کاری دندان ها، عرضه دوا، و نامه های ارجاعی  را برای واجدین شرایط بطور رایگان یا هزینه کم ارایه میدهند. برنامه sliding fee scale نیز موجود است تا هزینه صحی تان را کمتر بسازد. کلینیک های زیادی در چهاراطراف Spokane County فعالیت دارند. برای پیدا کردن محل کلینیک اینجا را جستجو کنید. CHAS خدمات صحت روانی را برای مریضان در مرکز Behavioral Health Center عرضه میدارد. لیست بیمه های مورد پذیرش را اینجا پیدا کرده متیوانید.

 

 Inland Northwest Behavioral Health

این مرکز خدمات صحت رفتاری (Detoxification) را در ساحه Spokane ایالت واشنگتن عرضه میدارد.

 

 Frontier Behavioral Health

این نهاد یک سازمان غیرانتفاعی مراقبت از آسیب‌های روانی است که با همکاری سایر نهاد های اجتماعی، مراقبت‌های صحی رفتاری از نظر بالینی (عملی) و فرهنگی و سایر خدمات مرتبط به این رفتار ها را  برای افراد در هر سنی که باشند ارائه می‌کند. ارائه خدمات را برای افراد و خانواده هایی که در معرض خطر جدی بوده، نیاز زیاد به کمک مالی عمومی دارند در اولویت قرار دارد.

 

Providence

Providence Health یک مرکز کامل خدمات صحت رفتاری است و گزینه های زیادی را برای افراد در هر سنی که نیاز به تداوی صحت روانی دارند ارائه می دهد. خدمات توسط درمانگران با لیسانس، روانشناسان، نرس روان درمانی و داکتران متخصص روانی که در مراکز خدمات فوری  و بستری کار می کنند ارائه می شود. Providence Health خدمات مختلف صحت رفتاری را در Spokane ارائه می دهد که شامل the RISE Behavioral Health Program at Providence Holy Family Hospital, the Behavioral and Educational Skills Training at Sacred Heart Children’s Hospital, Psychiatry at Providence Sacred Heart Medical Center, as well as psychology services. میگردد. 

مراقبت دندان

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن داکتر دندان و آرتودنتیست در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

 

CHAS Medical Clinic

این نهاد صحی چندین مرکز و کلینیک در Spokane County ایالت واشنگتن دارد. این مراکز خدمات صحی از قبیل مراقبت های صحی، پاک کاری دندان ها، عرضه دوا، و نامه های ارجاعی  را برای واجدین شرایط بطور رایگان یا هزینه کم ارایه میدهند. برنامه sliding fee scale نیز موجود است تا هزینه صحی تان را کمتر بسازد. کلینیک های زیادی در چهاراطراف Spokane County فعالیت دارند. برای پیدا کردن محل کلینیک اینجا را جستجو کنید. CHAS خدمات مراقبت دندان در East Mission Dental Clinic, Maple Street Clinic and North County Clinic برای مریضان عرضه میدارد. لیست بیمه های مورد پذیرش را اینجا پیدا کرده متیوانید.

DentistLink

با استفاده از این وبسایت میتوانید داکتر دندان را که بیمه شما را میپذیرد پیدا نمایید. شماره تیلفون، zip code، و سن تان را بنویسید بعد Apple Health  انتخاب کنید اگر همین بیمه را دارید. بعدا دلیل مراجعه به داکتر دندان را انتخاب کنید مثلا اگر برای چک دندان و پاک کاری ضرورت دارید همان گزینه را انتخاب کنید. روی search button کلیک کنید تا لیست از داکتران دندان به شما داده شوید تا تماس بگیرید.

Yakima Valley Farm Workers Clinic

این یکی دیگر از کلینیک های صحی Spokane است که در نقاط مختلف موقعیت دارد. آدرس آنها 120 West Mission Ave, Spokane, WA 99201 است و شماره تماس شان 509-326-4343 میباشد. کلینیک دیگر آنها در 4001 N. Cook St, Spokane, WA 99207 موقعیت داشته و تیلفون شان 509-483-3427 میباشد. هر دو کلینیک برنامه های دارند که مهاجرین، کارگران مهاجر فارم ها، و سایر اشخاصیکه بیمه صحی ندارند را کمک میکند. 

چشم/ مراقبت بینایی

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکز مراقبت بینایی یا داکتر چشم در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

پیدا کردن خدمات صحی مراقبت بینایی که بیمه تان آن را تحت پوشش داشته باشد کار دشواریست. اگر مطمئن نیستید که بخاطر دریافت مراقبت بینایی  به کجا مراجعه کنید، به داکتر فامیلی تان تماس بگیرید او شما را به داکتری و کلینیکی که بیمه تان مصارف را عهده دار شود رهنمایی خواهد کرد.

 

MARCH Vision Care

بیمه های Apple Health  و United Health مراقبت بینایی را از طریق MARCH عرضه نموده و تحت پوشش دارند. با استفاده از وبسایت نام ایالت و نوع بیمه تان را انتخاب کنید تا بتوانید مراقبت بینایی نزدیک به محل تان را پیدا کنید. باشندگان واشنگتن از بین گزینه ها ایالت واشنگتن و بیمه United Healthcare Community Plan  را انتخاب کنند. 

صحت زنان و مراقبت بارداری (OB/GYN)

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکز صحت زنان و نسایی ولادی در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

 

Clinic

این نهاد صحی چندین مرکز و کلینیک در Spokane County ایالت واشنگتن دارد. این مراکز خدمات صحی از قبیل مراقبت های صحی، پاک کاری دندان ها، عرضه دوا، و نامه های ارجاعی  را برای واجدین شرایط بطور رایگان یا هزینه کم ارایه میدهند. برنامه sliding fee scale نیز موجود است تا هزینه صحی تان را کمتر بسازد. کلینیک های زیادی در چهاراطراف Spokane County فعالیت دارند. برای پیدا کردن محل کلینیک اینجا را جستجو کنید. CHAS خدمات صحی نسایی ولادی و سلامت زنان را عرضه میکند. خدمات صحی بارداری در چندین مرکز در ساحه Spokane ارایه شده و قابله ها برای ولادت نوزاد در شفاخانه MultiCare Deaconess Hospital خدمات عرضه میکنند. لیست بیمه های مورد پذیرش را اینجا پیدا کرده متیوانید.

 

MultiCare

مراکز صحیMultiCare  در سطح ایالت خدمات متنوع صحی را عرضه میکنند، روی لینک بالا کلیک کنید. MultiCare یک مرکز ولادت نوزاد یا زایشگاه را در MultiCare Deaconess Hospital دارد. آنها بیمه های Apple Health plans; Amerigroup, Community Health Plan of Washington, Coordinated Care, Molina Healthcare of Washington, United Healthcare را میپذیرند برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید.

 

Providence

Providence مرجع خدمات صحی غیر انتفاعی، مربوط بهCare  Catholic Health سیستم است که مراقبت های صحی را در چندین شفاخانه در 7 ایالت ارایه میدارد و مرکز اصلی آن در Renton ایالت واشنگتن است. شفاخانه Providence Holy Family Hospital در ساحه Spokane یک مرکز کامل صحی است که انواع مراقبت های صحی  و جراحی را با حمایت متخصصین عرضه میدارد. آنها یک مرکز خدمات نسایی Family Maternity Center را برای باشندگان Spokane County به پیش میبرند. مرکز Sacred Heart Medical Center نیز در ساحه Spokane خدمات ولادت نوزاد و نسایی را عرضه میدارد.

دواخانه ها

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن دواخانه های نزدیک به محل تان کمک میکند:

 1. کدام دواخانه ها به محل تان نزدیک است
 2. کدام دواخانه ها بیمه تان را میپذیرد

بسیاری از دواخانه واقع Spokane County بیمه صحی Apple Health را میپذیرند. در صفحه انترنتی United Healthcare  میتوانید با تایپ نمودن آدرس تان و اینکه تا کدام فاصله میتوانید مراجعه کنید، نزدیکترین دواخانه ها به محل تان را پیدا نمایید.

 

Bartell Drugs Store Locator

موقعیت یاب فروشگاه مذکور را استفاده کرده و نزدیکترین دواخانه بارتل درگ را با تایپ نمودن zip code تان پیدا نمایید.

 

Walgreens Store Locator

موقعیت یاب فروشگاه مذکور را استفاده کرده و نزدیکترین دواخانه والگرین را با تایپ نمودن zip code تان پیدا نمایید.

 

CVS Store Locator

موقعیت یاب فروشگاه مذکور را استفاده کرده و نزدیکترین دواخانهCVC را با تایپ نمودن zip code تان پیدا نمایید.

 

Pharmacy Finder

موقعیت یاب فروشگاه مذکور را استفاده کرده و نزدیکترین دواخانه مستقل را با تایپ نمودن zip code تان پیدا نمایید.

 

Pharmacies in Spokane County

این جا لیست جامع از از دواخانه های واقع Spokane County و دوافروشی های که داخل فروشگاه های مواد خوراکی موقعیت دارند به شما ارایه شده است.

 

Clinic

این نهاد صحی چندین مرکز و کلینیک در Spokane County ایالت واشنگتن دارد. این مراکز خدمات صحی از قبیل مراقبت صحی ابتدایی، پاک کاری دندان ها، عرضه دوا، و نامه های ارجاعی  را برای واجدین شرایط بطور رایگان یا هزینه کم ارایه میدهند. برنامه sliding fee scale نیز موجود است تا هزینه صحی تان را کمتر بسازد. کلینیک های زیادی در چهاراطراف Spokane County فعالیت دارند. برای پیدا کردن محل کلینیک اینجا را جستجو کنید. CHAS خدمات گسترده عرضه دوا را در چندین دواخانه به آدرس های ذیل ارایه میدارد:  CHAS Behavioral Health Center, Cheney Health Center, Denny Murphy Clinic, Maple Street Clinic, Market Street Clinic, North Central Clinic, North County Clinic, Perry Street Clinic, Southgate Clinic, Spokane Urgent Care – North, Spokane Urgent Care – Valley, and Valley Clinic. . لیست بیمه های میدیکید قابل پذیرش اینجا موجود است.

 

Lake Spokane Community Health Center

یک مرکز پیشرفته مراقبت دندان و خدمات صحی برای فامیل ساکن در Spokane بوده که یک دواخانه نیز درین مرکز موجود است.