پښتو     |     English
Summer Programs

برنامه های تابستانی

این بخش برنامه های تابستانی موجود در هر منطقه جغرافیایی را معرفی میکند. هر نهادی که برنامه های تابستانی را ارائه دهد در زیر فهرست شده است.

کینگ کونتی

سیاتل

The Associated Recreation Council: شورای تفریحی همکار(ARC)، با مشارکت پارک‌ها و تفریحات سیاتل انواع برنامه‌ها، صنف‌ها و فعالیت‌های تفریحی و یادگیری مهارت های مادام‌العمر به ساکنین سیاتل عرضه میدارد. ARC سه برنامه تابستانی ارائه دارد: کمپ قبل از ورود به مکتب، کمپ برای کودکان سن مکتب  و کمپ نوجوانان. این برنامه ها در چندین مکان اجتماعی اجرا می شوند و در حالی که برنامه های تابستان 2022 به پایان رسیده است، می توانید برای برنامه های تابستانی آینده برای همه سنین اینجا ثبت نام کنید.

 

 

Program

برنامه

Age

سن

Hours

ساعات

Cost

هزینه

Summer Preschool Camp

3 -5 years old

از سن 3 سال تا 5 سال

Monday- Friday, 9:30am – 1pm

دوشنبه الی جمعه از ساعت 9:30 صبح الی 1 بعد از ظهر

$250/week ($200 week of July 4)

250 دالر در هر هفته (200 دالر در هفته 4 جولای)

Summer Day Camp

5 – 12 years old

از سن 5 سال تا 12 سال

Monday- Friday, 7:00am – 6pm

دوشنبه الی جمعه از ساعت 7 صبح الی 6 شام

$265/week ($212 week of July 4, week 10 will run 3 days @ $159)

265 دالر در هر هفته( 212 دالر در هفته 4 جولای و هفته دهم برای سه روز برنامه دارند با هزینه 159 دالر)

Tween Summer Camp

11 – 14 years old

از سن 11 سال تا 14 سال

Monday- Friday, 8:30am – 4:30pm

دوشنبه الی جمعه از ساعت 8 صبح الی 4:30 عصر

$320/week ($256 week of July 4)

320 دالر در هر هفته (256 دالر هفته 4 جولای)

 

Launch Learning: یک سازمان غیرانتفاعی است که با خانواده ها، مکاتب و نهادهای اجتماعی همکاری می کند تا کودکان را برای موفقیت در مکتب و زندگی روزمره آماده کند. در جریان تابستان سال 2022 آنها برنامه های را برای اشتراک اطفال بین سن 3 الی 12 سال از ساعت 8 صبح الی 6 شام از روز دوشنبه الی جمعه ارایه میدارند. شما میتوانید با توجه به نیاز خانواده تان برای هر تعداد هفته که خواسته باشید ثبت نام کنید. برنامه تابستانی امسال در حال ختم است اما شما با استفاده از لینک اینجا میتوانید برای تابستان سال 2023 هر زمانیکه ثبت نام آغاز شود خود را راجستر نمایید. (ثبت نام نزدیک های بهار 2023 خواهد بود)

Location

مکان

Ages

سن

Contact

معلومات تماس

Address

آدرس

Beacon Hill

3-12 years old

از سن 3 الی 12 سال

Email: beaconhill@launchlearning.org

Phone: 206-328-7475

2025 14th Avenue S. Seattle, WA 98144

Hawthorne

5 – 12 years old

از سن 5 الی 12 سال

Email: hawthorne@launchlearning.org

Phone: 206-725-2252

4100 39th Ave S, Seattle, WA 98118

Highland Park

3 – 12 years old

از سن 3 الی 12 سال

Email: highlandpark@launchlearning.org

Phone: 206-767-4906

1012 SW Trenton St, Seattle, WA 98106

Kimball:

5 – 12 years old

از سن 5 الی 12 سال

Email: kimball@launchlearning.org

Phone: 206-725-8738

7201 Beacon Ave. S, Seattle, WA 98108

Leschi:

5 – 12 years old

از سن 5 الی 12 سال

Email: leschi@launchlearning.org

Phone: 206-323-9465

135 32nd Ave, Seattle, WA 98122

Madrona:

3 – 12 years old

از سن 3 الی 12 سال

Email: madrona@launchlearning.org

Phone: 206-709-8887

1121 33rd Ave, Seattle, WA 98122

Maple:

5 – 12 years old

از سن 5 الی 12 سال

Email: maple@launchlearning.org

Phone: 206-768-2480

4925 Corson Ave, Seattle, WA 98108

Miller Annex:

3 – 12 years old

از سن 3 الی 12 سال

Email: miller@launchlearning.org

Phone: 206-227-6736

310 20th Ave. E, Seattle, WA 98112

Montlake:

5 – 12 years old

از سن 5 الی 12 سال

Email: montlake@launchlearning.org

Phone: 206-887-5919

2409 22nd Ave. E, Seattle, WA 98112

Sanislo:

5 – 12 years old

از سن 5 الی 12 سال

Email: sanislo@launchlearning.org

Phone: 206-763-5910

1812 SW Myrtle, Seattle, WA 98106

 

Sound Child Care Solutions: یک سازمان غیرانتفاعی و مجموعه ای از مراکز آموزش دوران کودکی که خدمات اداری را در یک دفتر مرکزی عرضه میکند. در زیر یکی از مکان ها که در آن برنامه تابستانی برای دانش آموزان سن مکاتب ارائه می شود معرفی گردیده است:

Location

مکان

Ages

سن

Hours/Meals

ساعات/ وعده های غذایی

Cost

هزینه

Contact

معلومات تماس

Dragon’s Den

K-5

از سن کودکستان الی 5 سال

Hours: Monday- Friday, 8:00am – 5:30pm

Meals: Breakfast, Snack

ساعات: دوشنبه الی جمعه از ساعت 8 صبح الی 5:30 عصر.

وعده های غذایی: صبحانه، اسنک

Cost: Cost: $247/Week ($220 for 4-day week after 7/4) *DCYF & CCAP child care subsidies accepted

هزینه: 247 دالر در هفته (220 دالر برای برنامه 4 روزه در هفته بعد از 4 جولای)

DCYF, CCAP و تخفیف برای مراقبت کودک پذیرفته میشود.

Phone: (206) 708-6333

Office Hours: 8:30am -5:30pm

Address: Dearborn Park International Elementary School, 2820 S Orcas St, Seattle, WA 98108

Online form