پښتو     |     English

این صفحه دارای مطالبی است که به شما در خدمات ترجمه و تفسیر در شهرستان کلارک واشنگتن کمک می کند

Clerk County

Clark County

یادگیری و مهارت زبان انگلیسی

Clark College

کالج کلارک صنف های انگلیسی را برای مهاجران و پناهندگان ارائه می دهد. هزینه این صنف ها 25 دالر در هر سمستر است و به شما امکان می دهد مهارت زبان انگلیسی خود را از طریق سطوح مختلف بهبود بخشید. برای شروع صنف ها باید:

  • با برنامه تماس بگیرید تا به آنها اطلاع دهید که به صنف ها علاقه دارید و در مورد ثبت نام صحبت کنید
  • با برنامه کار کنید تا بفهمید در کدام صنف ها باید شرکت کنید
  • شهریه 25 دلاری ترم را بپردازید
  • صنف ها را پس از دریافت اطلاعات شروع کنید

– All Images by pch.vector on Freepik