دری     |     English

دا پاڼه د کلارک کاونټي، واشنګتن کې د ژباړې او ژباړې خدماتو کې ستاسو سره د مرستې لپاره مواد لري

Clerk County

Clark County

د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه

Clark College

د Clark College  اداره په ځانګړې ډول د کډوالو او مهاجرینو لپاره د انګلیسې ژبې د زده کړې او مهارت ټولګي وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:

  • ددې پروګرام سره اړیکه ونیسۍ ترڅو دوۍ خبر شې چې تاسو په ټولګیو کې د ګډون لپاره لیوالتیا لرۍ او همدرانګه د نوم لیکنې په اړه هم ورسره بحث وکړۍ
  • ددې پروګرام سره د نږدې څخه کار وکړۍ ترڅو دا معلومه کړۍ چې تاسو باید کوم ټولګي شروع کړۍ
  • ددوۍ د ټولګي پنځه ویش ډالره فیس ورکړۍ
  • د ټولګي په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څخه وروسته خپل درس پیل کړۍ

– All Images by pch.vector on Freepik