پښتو     |     English

این صفحه دارای مطالبی است که به شما در خدمات ترجمه و تفسیر در شهرستان پیرس واشنگتن کمک می کند

Pierce County
Pierce County

د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه

Better English in Tacoma

 

دغه ذکر شوې اداره د عامه برنامو کوربتوب کوي، چیرته چې د انګلیسي ژبې زده کوونکي کولای شي چې په خپلو کی سره تمرین وکړي. ثبت نام کولو ته هیڅ ضرورت نشته دی، او تاسو کولای شۍ چې مختلف ټولګیو کی برخه واخلۍ هر څومره چې تاسو غواړۍ. هر یو ټولګې د مختلفو رضاکارانو لخوا په مختلفو ځایونو کی پرمخ وړل کیږي. تاسو کولای شۍ چې په دغه ټولګیو کی د خپل ځان په ګټه او د خپلې خوښې مطابق تبدیلي راوړۍ. نو د ذکر شویو برنامو وختونه وګورۍ، ترڅو تاسو ته معلومه شي چې تاسو باید کوم چا سره خپل ټولګې واخلۍ. که چیرته تاسو سره کومه پوښتنه موجوده وي، نو کولای شۍ چې د لاندې ادرس سره په تماس کی شۍ.:

 

Tacoma Community College

د Tacoma Community College  اداره په ځانګړې ډول د کډوالو او مهاجرینو لپاره د انګلیسې ژبې د زده کړې او مهارت ټولګي وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:

 • ددې لپاره چې ستاسو اوسنې د انګلیسې مهارتونه ارزیابې شي، نو ددې چارې د ترسره کولو لپاره او ستاسو څخه د ازموینې د اخیستلو لپاره باید تاسو ددې پروګرام سره اړیکه ونیسۍ ترڅو تاسو ته د ازموینې مهالویش ترتیت کړي.

 

 • ددې پروګرام سره د نږدې څخه کار وکړۍ ترڅو دا معلومه کړۍ چې تاسو باید کوم ټولګي شروع کړۍ

ددوۍ د ټولګي پنځه ویش ډالره فیس ورکړۍ

 • د ټولګي په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څخه وروسته خپل درس پیل کړۍ

 

Pierce College

د Pierce College  اداره په ځانګړې ډول د کډوالو او مهاجرینو لپاره د انګلیسې ژبې د زده کړې او مهارت ټولګي وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:

 • په خپله سیمه کی ددې پروګرام د سوپروایزر سره په تماس کی شۍ ترڅو د خپلې خوښې برنامې په اړه ترې معلومات حاصل کړۍ.
 • ددې پروګرام سره د نږدې څخه کار وکړۍ ترڅو ستاسو لپاره ستاسو د اوسنې د انګلیسي مهارتونو د ازموینې مهاویش برابر شي.

          ددوۍ د ټولګي پنځه ویش ډالره فیس ورکړۍ

 • د ټولګي په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څخه وروسته خپل درس پیل کړۍ

 

Bates Technical College

د Bates Technical College  یوه اداره ده چې د ځانګړي مهاویش سره د انګلیسې ژبې د زده کړې مخلتف ټولګي د ټول کال په اوږدو کی وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:

 • د انجیلا ډریور سره تماس وکړۍ او په دی پروګرام کی د شامل کیدو په اړه ورسره بحث وکړۍ
 • :بریښنالیک adriver@batestech.edu
 • د ثبت نام او شامل کیدو پروسه بشپړه کړۍ
 • ددوۍ د ټولګي پنځه ویش ډالره فیس ورکړۍ
 • د ټولګي په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څخه وروسته خپل درس پیل کړۍ

 

Tacoma Community House

 

د Tacoma Community House  یوه رضاکاره اداره ده چې د ځانګړي مهاویش سره د انګلیسې ژبې د زده کړې مخلتف ټولګي د ټول کال په اوږدو کی وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:

 • د چارلین مکینزي سره تماس وکړۍ، او د خپل نوم او د تلیفون شمیرې په پریښودو سره به تاسو ته ستاسو ثبت نام ترسره شي
 • د تلیفون شمیره (253) 383-3951
 • :بریښنالیک CMcKenzie@tacomacommunityhouse.org
  • د پروګرام د هماهنګه کوونکي سره خبرې وکړۍ چې ستاسو شمولیت بشپړ شي
  • که چیرته هر یو د لاندې اسنادو څخه د ځان سره لرۍ نو د ځان سره ېې راوړۍ:
  • ستاسو د پیژندپاڼې انځور
  • د ټولنیز امنیت کارت
  • ستاسو ګرین کارت یا ویزه
  • دوۍ همدارنګه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره ډیرې worksheets وړاندې کوي. ددوۍ ځنې مواد لاندې ذکر شوي دی:
  • د ټولګي په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څخه وروسته خپل درس پیل کړۍ
  • ددوۍ د ټولګي پنځه ویش ډالره فیس ورکړۍ

 

– All Images by pch.vector on Freepik