دری     |     English

دا پاڼه د واشنګتن په سنهومیش کاونټي کې د ژباړې او ژباړې خدماتو کې ستاسو سره د مرستې لپاره مواد لري

Snohomish County
Snohomish County
د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه
Everett Community College

د Everett Community College  اداره په ځانګړې ډول د کډوالو او مهاجرینو لپاره د انګلیسې ژبې د زده کړې او مهارت ټولګي وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. ددې لینک څخه په استفادې سره تاسو کولای شۍ چې ددوۍ د انګلیسي  ژبې د زده کړې  په اړه د ډیرو اضافي سرچینو څخه  هم برخمن شۍ. .ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:

 • ددې پروګرام سره اړیکه ونیسۍ ترڅو دوۍ خبر شې چې تاسو په ټولګیو کې د ګډون لپاره لیوالتیا لرۍ او همدرانګه د نوم لیکنې په اړه هم ورسره بحث وکړۍ
 • د تلیفون شمیره 4253889291
 • :بریښنالیک transitional@everettcc.edu
 • ددې پروګرام سره د نږدې څخه کار وکړۍ ترڅو دا معلومه کړۍ چې تاسو باید کوم ټولګي شروع کړۍ
 • ددوۍ د ټولګي پنځه ویش ډالره فیس ورکړۍ
 • د ټولګي په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څخه وروسته خپل درس پیل کړۍ

 

Edmonds College

د Edmonds College  اداره په ځانګړې ډول د کډوالو او مهاجرینو لپاره د انګلیسې ژبې د زده کړې او مهارت ټولګي وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:

 • ددې پروګرام سره اړیکه ونیسۍ ترڅو دوۍ خبر شې چې تاسو په ټولګیو کې د ګډون لپاره لیوالتیا لرۍ او همدرانګه د نوم لیکنې په اړه هم ورسره بحث وکړۍ
 • د تلیفون شمیره 4256401478
 • :بریښنالیک elaadvising@edmonds.edu
 • ددې پروګرام سره د نږدې څخه کار وکړۍ ترڅو دا معلومه کړۍ چې تاسو باید کوم ټولګي شروع کړۍ
 • ددوۍ د ټولګي پنځه ویش ډالره فیس ورکړۍ
 • د ټولګي په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څخه وروسته خپل درس پیل کړۍ

 

Cascadia College

د Cascadia College  اداره په ځانګړې ډول د کډوالو او مهاجرینو لپاره د انګلیسې ژبې د زده کړې او مهارت ټولګي وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:

 • په انلاین بڼه دغه د غوښتنلیکفورمه ډکه کړۍ
 • دغه ځانګړې فورمه به یوازې هغه وخت تاسو ته موجوده وي کله چې تاسو اول ځل درخواست کوۍ
 • د ځای پرځای کولو فورمه ډکه کړۍ
 • ستاسو د غوښتنلیک د سپارلو څخه وروسته به تاسو ته ددې فورمې لینک په بریښنالیک کی درکړل شي
 • د خپلې انګلیسې د مهارتونو د ازمایښت مهالویش برابرول
 • ددوۍ په لارښوونو او ازموینه کی ګډون وکړۍ ترڅو ستاسو ثبت نام د ټولګیو لپاره تکمیل شي
 • ددوۍ د ټولګي پنځه ویش ډالره فیس ورکړۍ
 • د ټولګي په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څخه وروسته خپل درس پیل کړۍ
 •  

– All Images by pch.vector on Freepik