دری     |     English

دا پاڼه د سپوکان کاونټي، واشنګټن کې د ژباړې او ژباړې خدماتو کې ستاسو سره د مرستې لپاره مواد لري

Spokane County
Spokane County
د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه
Spokane Community College
  • که چیرته هر یو د لاندې اسنادو څخه د ځان سره لرۍ نو د ځان سره ېې راوړۍ:
   • ستاسو د پیژندپاڼې انځور
   • د ټولنیز امنیت کارت
   • ستاسو ګرین کارت یا ویزه

ددې پروګرام سره د نږدې څخه کار وکړۍ ترڅو دا معلومه کړۍ چې تاسو باید کوم ټولګي شروع کړۍ

د Spokane Community College  اداره په ځانګړې ډول د کډوالو او مهاجرینو لپاره د انګلیسې ژبې د زده کړې او مهارت ټولګي وړاندې کوي. ددغه ټولګیو لګښت 25$ ډالره دی، او تاسو کولای شۍ چې دلته د مختلفو لیولو پورې خپله انګلیسې ژبه قوي او بهتروالی پکې راوړۍ. دغه په انلاین بڼه یا هم په شخصي شکل کی کورسونه دي چې په SCC اخیستل کیږي چې دغه ېې لینکونه دي: Adult Education Center،, SCC Spokane Valley Center.

 •   ددې لپاره چې تاسو دغه ټولګې شروع کړۍ نو تاسو باید:
 • ددې لپاره چې ستاسو اوسنې د انګلیسې مهارتونه ارزیابې شي، نو ددې چارې د ترسره کولو لپاره او ستاسو څخه د ازموینې د اخیستلو لپاره باید تاسو ددې پروګرام سره اړیکه ونیسۍ ترڅو تاسو ته د ازموینې مهالویش ترتیت کړي.

– All Images by pch.vector on Freepik