پښتو     |     English
Job Training

سازمان های زیادی هستند که به شما کمک میکنند تا مهارت های تخصصی را حاصل نمایید. اما مراقب کلاهبرداری ها باشید که به شما میگویند برای آموزش یا رفتن به کالج به شما پول میدهند. هیچ نوع معلومات شخصی تان را به آنها ندهید، مگر اینکه مطمن شوید که یک سازمان معتبر است. سازمان های معتبر در ذیل لیست شده اند:

ایالت واشنگتن

Ada Developers Academy

نهاد Ada  یک دوره 11 ماهه رایگان اکادمی کودگذاری را برای خانم های که اقامت دایم دارند ارائه میدارد.

Farestart

یک برنامه آموزش آشپزی  در رستورانت و بخش غذا است که به مدت  8 هفته آموزش مجازی یا آانلاین را همراه با مشوره یک به یک  ارائه  داشته، و به طور هفته وار مبلغ $100 کمک هزینه نیز پرداخت میکند. بسیاری از زنان پناهنده مشاغل سطح ابتدایی ترتیب غذا را بدست آوردند. 

Puget Sound Training Center (مرکز آموزشی حوزه پیوجت سوند)

مرکز آموزش حرفه ای برای اشخاصیکه با فورک لیفت، در گدام ها کار میکنند و آموزش برنامه های کمپیوتر.

Seattle Jobs Initiative (ابتکار عمل سیاتل)

مسیری برای پیدا کردن کار های تمام وقت در بخش صحت، تجارت و وظایف بحری در حوزه Puget Sound  که شامل (King- Snohomish and Pierce) و سایر حوزه ها میگردد.

Year Up

ارائه آموزش رایگان در خصوص تجارت و تخنیک به امید اینکه کار آموزان در بخش های خاص حرفه ای کار تمام وقت بدست آورند، البته این فرصت ها وابسته به کد پستی شما است.

کینگ کونتی

Apprenti Careers

ارائه  برنامه های کارآموزی کودینگ برای کارهای مربوط به ساحه کمپیوتر ساینس.

نوت: برای پذیرش درخواست و ارزیابی تان لزومی است.

Evergreen Goodwill

این نهاد صنف های رایگان آموزش زبان انگلیسی، کمپیوتر، آموزش های دیجیتال و آمادگی به کار را ارائه  میکند.

MAPS،SBRN (Small Business Resiliency Network)

شبکه از سرگیری یا تجدید کسب و کارهای کوچک در نهاد MAPS کمک های را برای حمایت از کسب و کار جدید و مالکان آن فراهم میسازد که شامل پناهندگان و مهاجران نیز میگردد. اگر شما کسب و کار شخصی دارید یا میخواهید کسب و کار جدید تاسیس کنید میتوانید بخاطر دریافت کمک به MAPS،SBRN تماس بگیرید.

نوت: میتوانید به آدرس ایمیل smallbiz@mapsredmond.org  یا به گل صدیقی منجر برنامه به ایمیل gul.siddiqi@mapsredmond.org  تماس بگیرید.

Per Scholas

آموزش در بخش تکنالوجی همراه با ارتباط دادن آموزش دیدگان با کارفرمایان در ختم کارگاه آموزشی.

برنامه  کارآموزی آشپزی همراه با صنف های آموزش زبان انگلیسی، و آموزشی عملی در آشپزخانه را ارائه  میدارد. Project Feast برنامه های منظم کارآموزی با پرداخت کمک هزینه برای پناهندگان بخصوص برای افغان ها ارائه نموده و آنها را در ایجاد کسب و کار شخصی در بخش آشپزی کمک میکند.

Urban League of Metropolitan Seattle

آموزش تکنالوجی معلوماتی برای شبکه خدماتی آمازون

USA Generation

برنامه های آموزشی را ارائه  میدارد که سر انجام آن کارآموزی و استخدام به کار تمام وقت خواهد بود.