پښتو     |     English

این صفحه دارای مطالبی است که به شما در خدمات ترجمه و تفسیر در شهرستان پیرس واشنگتن کمک می کند

Pierce County
Pierce County

یادگیری و مهارت زبان انگلیسی

Better English in Tacoma

این سازمان میزبان رویدادهای عمومی است که میتواند فرصتی باشد تا زبان آموزان انگلیسی با هم تمرین کنند. برای اشتراک در صنف ها نیازی به ثبت نام نیست و میتوانید در صنف های مختلف شرکت کنید. هر صنف توسط داوطلبان  در مکان های مختلف برگزار می شود. صنف ها نظر به زمان و مکان برگزاری در حال تغییر اند، بنابراین تقویم رویداد و اطلاعات صنف را بررسی کنید تا ببینید با چه کسانی باید بخاطر شرکت در صنف تماس بگیرید. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره زیر تماس بگیرید:

 

Tacoma Community College

کالج اجتماعی تاکوما صنف های انگلیسی را در برای مهاجران و پناهندگان ارائه می دهد. هزینه این صنف ها 25 دالر در هر سمستر است و به شما امکان می دهد مهارت زبان انگلیسی خود را از طریق سطوح مختلف بهبود بخشید. برای شروع صنف ها باید:

 • برای برنامه ریزی آزمون مهارت فعلی انگلیسی خود با مسوول برنامه تماس بگیرید
 • با برنامه کار کنید تا بفهمید در کدام صنف ها باید شرکت کنید
 • 25 دالر هزینه هر سمستر را بپردازید
 • صنف ها را پس از دریافت اطلاعات شروع کنید

 

Pierce College

کالج پیرس صنف های انگلیسی را برای مهاجران و پناهندگان ارائه می دهد. این صنف ها 25 دالر در هر سمستر هزینه دارند و صنف های از طرف صبح، بعدازظهر و عصر متناسب با برنامه شما ارائه میگردد. برای شروع صنف ها باید:

 • با یک سرپرست برنامه در مکانی که می خواهید شرکت کنید تماس بگیرید
  • Pierce College: Ann Hayes-Garcia
  • Fort Steilacoom: Debbie Murphy
  • Puyallup: Christy Crandall
  • با برنامه کار کنید تا بفهمید در کدام صنف ها باید شرکت کنید
  • 25 دالر هزینه هر سمستر را بپردازید
  • صنف ها را پس از دریافت اطلاعات شروع کنید

 

Bates Technical College

کالج فنی بیتس صنف های انگلیسی را با برنامه های انعطاف پذیر برای دانش آموزان ارائه می دهد. هزینه این صنف ها 25 دالر در هر سمستر است. این صنف ها به شما امکان می دهد مهارت زبان انگلیسی خود را از طریق سطوح مختلف بهبود بخشید. برای شروع صنف ها باید:

 • برای بحث در مورد ثبت نام با Angela Driver تماس بگیرید
 • ثبت نام و فورم ثبت نام را تکمیل کنید
 • 25 دالر هزینه هر سمستر را بپردازید
 • صنف ها را پس از دریافت اطلاعات شروع کنید

 

Tacoma Community House

این نهاد غیرانتفاعی صنف های زبان انگلیسی را در طول سال با برنامه های انعطاف پذیر برای دانش آموزان ارائه می دهد. هزینه این صنف ها 25 دالر در هر سمستر است و به شما امکان می دهد مهارت زبان انگلیسی خود را از طریق سطوح مختلف بهبود بخشید. برای شروع صنف ها باید:

 • برای ثبت نام با گذاشتن نام و شماره تلفن خود با Charlene McKenzie تماس بگیرید
 • برای تکمیل مدارک ثبت نام با هماهنگ کننده برنامه صحبت کنید
 • اگر هر یک از موارد زیر را دارید، آنها را به برنامه رهنمودی با خود بیاورید:
 • کارت هویت با تصویر
 • کارت تامین اجتماعی
 • گرین کارت یا ویزا
 • راپور معاش یا نامه تاییدی از طرف DSHS
 • 25 دالر هزینه هر سمستر را بپردازید
 • صنف ها را پس از دریافت اطلاعات شروع کنید

آنها همچنین برنامه های یادگیری زبان انگلیسی زیادی را ارائه می دهند. برخی از مطالب آنها در لینک زیر است:

– All Images by pch.vector on Freepik