پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع زیر برای کمک به شما در زمینه آموزش در واشنگتن است

Regional Resource

 

منابع مکاتب دولتی از دوره کودکستان تا صنف دوازدهم K-12

بخش ذیل لینک های مربوط به حوزه های مکاتب در شهرستان King،Pierce،Spokane،Snohomish،Clark ر  ارائه می دهد. این لینک ها عبارتند از: فرم‌های ثبت‌نام و راجستر نمودن اطفال، لیست مکاتب که در هر حوزه تعلیمی خدمات ارایه میکنند، و سایر منابع برای کمک به خانواده‌ها برای ادامه تحصیل و سلامت فرزندشان.

 

  • ثبت نام

○ هر حوزه تعلیمی روند متفاوتی برای نحوه ثبت نام فرزندتان در مکتب خواهد داشت، بنابراین لینک ثبت نام زیر را دنبال کنید و اگر شیوه ثبت نام در ذیل ذکر نشده در مورد پروسه و شرایط ثبت نام با حوزه تعلیمی تماس گرفته معلومات حاصل کنید.

 

  • شرایط نان چاشت رایگان

○ اکثر مکاتب صبحانه و نان چاشت رایگان یا کم‌هزینه را برای دانش‌آموزانی که شرایط مالی لازم را دارند ارائه می‌دهند. در بیشتر حوزه های تعلیمی یک فرم کاغذی برای تشخیص واجد شرایط بودن وجود دارد و بسیاری از این لینک ها در ذیل فهرست شده‌اند. اگرلینک ها در حوزه تعلیمی تان موجود نبود از لینک زیر استفاده کنید تا بدانید این فرم ها در کجا هستند:

حوزه تعلیمی شهرستان سپوکن کونتی
برای اطلاعات بیشتر در مورد منطقه مدرسه سپوکن کونتی روی لینک بالا کلیک کنید

Developer

حوزه تعلیمی شهرستان پیرز کونتی
برای اطلاعات بیشتر در مورد منطقه مدرسه کینگ کونتی روی لینک بالا کلیک کنید

John Doe

Developer

حوزه تعلیمی شهرستان کینگ
برای اطلاعات بیشتر در مورد منطقه مدرسه کینگ کونتی روی لینک بالا کلیک کنید

حوزه تعلیمی شهرستان کلارک کونتی
برای اطلاعات بیشتر در مورد منطقه مدرسه کلارک کونتی روی لینک بالا کلیک کنید

Developer

حوزه تعلیمی شهرستان سنومش کونتی
برای اطلاعات بیشتر در مورد منطقه مدرسه سنومش کونتی روی لینک بالا کلیک کنید

– All Images by pch.vector on Freepik